Damian Zieliński - strona prywatna
Analiza Biznesowa na zlecenie firm i osób indywidualnych potrzebujących zidentyfikowania i profesjonalnego udokumentowania procesów biznesowych w organizacji i wymagań na system informatyczny oraz zamodelowania struktury i zachowania tego systemu. Ponadto usługi wsparcia zarządczego w postaci Zarządzania Projektami i Zespołami Specjalistów IT, zarówno w zwinnych, jak i klasycznych metodykach wytwarzania oprogramowania.

Business Analysis available to any kind of companies and individuals in need of identifying business processes of the organization or identifying IT system requirements and getting them professionally documented. Modeling structure and behaviour of systems. Also management support services in the form of Project Management and IT Professionals Team Management, in both agile and waterfall methodologies.

Contact
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1